تجهیزات

خدمات

توسعه حمل و نقل ریلی

سایر حوزه‌های حمل و نقل

رویداد ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی

(مهلت ارسال ایده / فناوری: تا تاریخ 30 مردادماه 1398 تمدید شد.)

ارسال ایده‌ها در حوزه‌ی تجهیزات، خدمات، توسعه حمل و نقل ریلی و ...
در چهار محور:

هوش تجاری
اینترنت اشیاء
خدمات الکترونیک
افزایش بهره‌وری و تخصیص منابع(نیروی انسانی، واگن، لوکوموتیو)

حمایت مادی و معنوی از طرح‌های برگزیده:

اهدای هدایای ویژه به طرح‌های برتر توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
حمایت از طرح های دارای قابلیت تجاری سازی جهت توسعه طرح ها، ایده ها و فناوری ها تا دستیابی به حداقل محصول قابل پذیرش شامل تامین محل کار، منابع مالی، ارائه مشاوره و ...
ارتباط پایدار با ایده پردازان و فناوران در جهت تجاری سازی محصولات
حمایت از توسعه ایده ها، فناوری ها و طرح ها جهت ارائه در بازارهای جهانی در صورت برخوردار بودن از ویژگی های لازم.

لطفا قبل از ارسال ایده این قسمت را مطالعه کنید.

حامیان ما


روند ایده بازار


آمار و ارقام

ایده های حوزه هوش تجاری

ایده های حوزه ی اینترنت اشیاء

ایده های حوزه خدمات الکترونیک

ایده های حوزه افزایش بهره‌وری

کمیته هماهنگی


کادر اجرایی

مهندس لیلا حسنی


مهندس ملیکا بادین‌دهش


مهندس شیوا آقازاده


مهندس فاطمه نوری


مهندس عماد دهقانی